GREEN PROTEIN

World Economic Forum: Nödvändigt att äta mindre kött

World Economic Forum: Nödvändigt att äta mindre kött

By: Tobias Persson
014
Foto: Pixabay/Lisvnorrland
En minskad konsumtion av kött, och i synnerhet nötkött, kan rädda miljontals liv världen över och ge drastiska utsläppsminskningar av växthusgaser. Den slutsatsen drar World Economic Forum (WEF) i den nya rapporten Alternative Proteins som har tagits fram tillsammans med Oxford Martin School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.