GREEN PROTEIN

Halsan

Hälsan

Ett effektivt sätt att förebygga och behandla folksjukdomar, exempelvis fetma och typ 2 diabetes är att äta mer vegetabilier och mindre kött och mejeriprodukter. Det går lätt att få i sig en fullvärdig näring, med gynnsamma essentiella aminosyror, proteinkällor, vitaminer, mineraler via vegetabilier –
proteinväxter, grönsaker och frukt. Idag äter människor i Sverige och övriga västvärlden i genomsnitt så mycket kött att vi ökar risken för tarmcancer, bröstcancer, diabetes, övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar. Bland annat Världscancerfonden och svenska Livsmedelsverket och Jordbruksverket rekommenderar att vi minskar konsumtionen av kött och mejeriprodukter av hälsoskäl. Genomsnittssvensken äter ungefär dubbelt så mycket kött som det globala genomsnittet. Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 45 procent sedan 1990.

Hälso nyheter

GreenProtein presenterar relevanta nyheter och studier inom hälsosam kost.