GREEN PROTEIN

Hem 2018-11-24

Varför Green Protein?

Det är nödvändigt med en förändring av hur vi äter protein – från mindre kött och mejeriprodukter till mer proteinrika växter som exempelvis bönor, linser, kikärtor, soja och havre. En sådan förändring behövs för att minska den globala uppvärmningen, försörja en ökande världsbefolkning med mat och för att begränsa välfärdssjukdomar och minska djurens lidande. Vår ambition är att öka medvetenheten om vikten av sådan kostförändring och att påverka beslutsfattare att genomföra förändringar som leder i rätt riktning.

BLI MEDLEM

Medlemskap är gratis. För att bli medlem: Klicka på ”bli medlem”, fyll i dina kontaktuppgifter och klicka på ”skicka”.

Ungefär en femtedel av alla utsläpp som orsakar klimatförändringarna kommer från produktion av kött och mejeriprodukter (mjölk, ost, glass). Det är mer utsläpp än vad alla bilar, lastbilar, flygplan och fartyg släpper ut tillsammans. Produktion av kött från djur som idisslar (nöt- och lammkött) leder till de största utsläppen. För att kunna klara högst 1,5-2 grader uppvärmning av planeten så måste konsumtionen av kött och mejeriprodukter minska kraftigt – samtidigt som fossila energikällor (kol, olja och gas) fasas ut. Båda sakerna är nödvändiga för att förhindra en klimatkatastrof. Det enklaste och effektivaste sättet för många att minska sin egen klimatpåverkan är att äta mindre kött och mjölkprodukter och mer proteingrödor, grönsaker och frukt.
För att kunna försörja en växande världsbefolkning med mat och vatten så behöver vi använda jordsbruksmark betydligt mer effektivt än idag. Av all yta på jorden som används till matproduktion så är 80 procent till produktion av kött och mejeriprodukter, dvs uppfödning av djur och odling av djurens foder. Endast 20 procent används till växtbaserad föda för människor. Att producera kött kräver minst tio gånger så mycket mark som odling av vegetabilier med motsvarande närings- och energiinnehåll. Det är också extremt vattenkrävande, jämfört med produktion av vegetabilier. Konsumtionen av kött och mejeriprodukter behöver därför minska kraftigt och ersättas av mer vegetabilisk föda. För att få i sig nödvändiga proteiner och aminosyror är proteingrödor utmärkta, exempelvis bönor, linser, kikärtor, soja och havre.
Ett effektivt sätt att förebygga och behandla folksjukdomar, exempelvis fetma och typ 2 diabetes är att äta mer vegetabilier och mindre kött och mejeriprodukter. Det går lätt att få i sig en fullvärdig näring, med gynnsamma essentiella aminosyror, proteinkällor, vitaminer, mineraler via vegetabilier – proteinväxter, grönsaker och frukt. Idag äter människor i Sverige och övriga västvärlden i genomsnitt så mycket kött att vi ökar risken för tarmcancer, bröstcancer, diabetes, övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar. Bland annat Världscancerfonden och svenska Livsmedelsverket och Jordbruksverket rekommenderar att vi minskar konsumtionen av kött och mejeriprodukter av hälsoskäl. Genomsnittssvensken äter ungefär dubbelt så mycket kött som det globala genomsnittet. Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 45 procent sedan 1990.
Omkring 55-60 miljarder uppfödda djur dödas varje år för att ge kött åt världens befolkning. Fortsätter det i samma takt som nu så kommer vi att nå 100 miljarder döda djur per år 2050. Till det ska läggas över 100 miljarder kilo fisk och skaldjur som dödas globalt varje år för att ge mat åt människor. Särskilt nötkreatur, grisar och fåglar utsätts för omfattande lidande under sina korta liv. Genom att minimera vår konsumtion av kött, mejeri och fisk kan vi kraftigt minska djurs lidande och minska antalet djur som mister sina liv för att bli till mat.

Green Proteins styrelse

STEFAN2

Stefan B Nilsson

Ordförande

Chefredaktör och VD för Miljömagasinet. Tidigare riksdagsledamot.
”Vad vi äter är avgörande för planetens framtid”.
ASHEQ_4

Asheq Talukder

Vice ordförande

Forskare inom folkhälsa på Karolinska Institutet.

”Mat och hälsa har avgörande betydelse för en hållbar värld”
MAGY2

Magaly Frithiofsson

Kassör

Upphandlare på Husbyggnadsvaror HBV Förening.
”Vi måste bromsa klimatförändringarna och en förändring av vår kost är nödvändig.”
CJ01

CarlosJavier Luna

IT - ansvarig

IT-ingenjör och universitetslärare.
”Vi måste lyfta matens betydelse för klimatet och hushållning med resurser.”