GREEN PROTEIN

Our Team SV

Styrelsen

Stefan B Nilsson

Jag är chefredaktör och VD för Miljömagasinet, en tidning om miljö, klimatförändringarma och andra hållbarhetsfrågor. Under 2014-2018 var jag riksdagsledamot med inriktning på social välfärd, folkhälsa och klimatpolitik.

Jag har universitetsexamen i socialt arbete och företagsekonomi och har jobbat i många år som socialarbetare och chef för vård av äldre och funktionsnedsatta.

Asheq Talukder

Jag har ett stort intresse för hälsa & friskvård och arbetar för närvarande som forskare på Karolinska institutet inom folkhälsa. Jag vill genom upplysning om evidensbaserad forskning kring hälsa, ge råd om förebyggande åtgärder för att minska risken för olika folksjukdomar.

Vilka förebyggande åtgärder som exempelvis träning och val av kost kan man som individ ta till sig för att optimera sin livskvalité och leva ett så långt och friskt liv som möjligt. Mitt mål med Greenprotein är att främja hälsosmartleverne och arbeta för en ”söt skatteväxling”; Skatt på socker ska finansiera ett borttagande av moms på färsk frukt, grönsaker och ekologiska råvaror.

Magaly Frithiofsson

För närvarande arbetar jag nu som traineeupphandlare på Husbyggnadsvaror HBV Förening som är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Jag arbetade som juridisk rådgivare och upphandlare i Peru, innan jag flyttade till Sverige. Jag är advokat i grunden.

Jag tycker att det är väldigt viktigt att genomföra åtgärder för minskad klimatpåverkan. Vi behöver vända på utvecklingen mot en allt varmare och farligare värld. Målet med Green protein är att uppenbara hur klimatpåverkan drabbar maten, hälsan och djuren.

Carlos Javier Luna

CJ01
Att delta i Green Protein ger mig möjlighet att samarbeta och arbeta för att försöka minska klimatförändringen. Det är viktigt att lämna en planet där våra barn och nya generationer kan leva utan rädsla för dessa förändringar.

Green Protein representerar ansträngningarna hos en grupp människor som är intresserade av att förändra människors vanor och beteenden för att uppnå förbättringar i vårt klimat, hälsa, näring och respekt för djurens rättigheter.

Min profession är inom IT och jag är lärare i hjärtat. Den stora utmaningen är att ändra vår kost, så att vi kan minska klimatförändringarna och säkerställa att det finns näringsrik mat åt alla på planeten.